WELKOM

x  e  L  O  M  E  N  A 

w e l k o m

D E S I G N           

A M B I T I E U Z E   O N D E R N E M E R 

is innovatief ingesteld en verwacht dat geslaagde bedrijfspresentatie meer dan een lust voor het oog is, potentiële cliënten van gewenste informatie voorziet en gebruiksvriendelijk is.W I J  V E R T A L E N

uw wensen in branding strategy: logo, drukwerk en uniek webdesign die uw corporate identity versterkt en nieuwe opdrachten genereert. Marketing én sales gericht.E I G E N T I J D S E   V O R M G E V I N G

is onze drijvende kracht. Fascinatie voor industrial design en kunst in het algemeen resulteert in mix met telkens andere componentenK W A L I T E I T

i.p.v. kwantiteit en veel aandacht voor detail

C U S T O M E R   O R I E N T E D   D E S I G N

G E S P R E K  O F  B R I E F I N G
over uw wensen gevolgd door offerte op maat én later onze opdrachtbevestiging.C U S T O M E R  O R I E N T E D  D E S I G N

U kiest uit een aantal voor u gemaakte concept ontwerpen.C O M M U N I C A T I E

seo, eenvoud, doelgerichtheid en unieke ontwerpen kenmerken onze stijl. 

Uw communicatiedoelen krijgen alle aandachtA S S O R T I M E N T
presenteren wij middels een professionele fotogalerie die uw bedrijf uitstekend

bij uw cliënten positioneert. U stelt deze collectie zelf samen.L O G O  D R U K W E R K

Laten  wij perfect bij uw branding strategy aansluiten.

D i e n s t e n

D i e n s t e n 

D O E L G R O E P  . alle sectoren


D O M E I N  . registratie . transfer

W E B D E S I G N . ontwerp . herontwerp . onderhoud

W E B S H O P . ontwerp . onderhoud

T E K S T E N . seo . website . blog . fotogallery

F O T O P R E S E N T A T I E . assortiment . prijslijst . productinformatie . links

B L O G . nieuws . links . discussieforum

M A R K E T I N G . USP . marktpositionering . corporate identity . DM

B R A N D I N G . logo .  business cards . briefpapier . merklabels . folders . verpakkingen


M E R K R E G I S T R A T I E . toelichting . aanvraag


p a r t n e r s

  I C T   T E C H N O L O G IE

. domeinregistratie & -transfer

www.one.com


 I C T  W E T G E V I N G

. Advocaat ICT internet intellectueel recht

mr F.J. van Eeckhoutte


M E R K R E G I S T R A T I E 

. Bureau Intellectuele Eigendom


D R U K W E R K

. Drukwerk Maxc o n t a c t

O P E N I N G S T I J D E N

maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 . zaterdag op afspraak


A D R E S 

Herengracht 449 A . 1017 BR Amsterdam . Nederland


T E L E F O O N

+31 20 2440259


E M A I L

info@xelomena.com


I N F O R M A T I E

Copyright  ©  2024 ® . Terms of use . Disclaimer .  Privacy policy


S O C I A L  M E D I A